Normisjon Notodden

Gå til innhold

Hovedmeny


Vår visjon: Frelst og bevart i troen på Jesus KristusProgram NOVEMBER 2020:

15. Søndagsmøte kl 18. Jens Iver Jensen taler
25. Fellesskapskveld kl 18.
AVLYST!
29. Møte. Ulf Børje Rahm taler.
VELKOMMEN TIL VÅRE SAMVÆR!

 

Søndag 22. november. - Domssøndag/Kristi kongedag - Matteus 25, 31-46:
"Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle engelen med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham.  Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
Så skal kongen si til dem på sin høyre side:"Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.  For jeg var sulten, og dere ga meg met; jeg var tørst , og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg."  
Da skal de rettferdige svare: "Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg femmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?"
Og kongen skal svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg."
Så skal han si til dem på venstre side: "Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg."
Da skal de svare: "Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?"
Da skal han svare dem: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg."
Og disse skal gå bort til evig straff, men de refferdige til evig liv."


Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen