Normisjon Notodden

Gå til innhold

Hovedmeny


Vår visjon: Frelst og bevart i troen på Jesus Kristus


Normisjon, Notodden
er tilsluttet Normisjon region Telemark.

Vi er glade for at vi har kunnet hatt et par møter på Bedehuset med de smittevernregler som er fastsatt, men nå er det foreløpig stengt ned.  

De samlingene som er satt opp for våren er:

18. april: Ulf Børje Rahm
2. mai: Taler ikke bestemt
24. mai: Jens Iver Jensen
6. juni: Leif Raustøl
20. juni: Program ikke fastlagt

Det er høyst usikkert om disse møtene kan holdes, så vennligst følg med i diverse media for videre informasjon.

 

Gaver og kollekter:

Når vi av kjente grunner ikke kan ha samling på bedehuset, synker gjerne kollekt- og gaveinntekter. De faste utgiftene derimot, er de samme.  Vi minner derfor med frimodighet våre medlemmer og andre som vanligvis støtter arbeidet vårt, om vårt kontonummer og VIPPS-nummer slik at det blir enkelt å støtte arbeidet i Bedehuset.  Takk for gaven!

Kontonr.: 5161.05.00815
VIPPS:#516712

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen